มฟล. เชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 20

Banner 20year MFU To chant holy stanzas-01

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.45 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล. ในการนี้ได้อาราธนา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระมหาเถระและพระเกจิอาจารย์ รวมจำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

  • การแต่งกาย:
    • บุคลากร – เสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัย
    • นักศึกษา – ชุดนักศึกษา