ศิษย์เก่าขอบอกว่า…

ศิษย์เก่าขอบอกว่า...
ผ่านมาแล้ว 20 ปี กับการสถาปนาจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศิษย์เก่าเค้าอยากบอกอะไรกับมหาวิทยาลัยนี้กันบ้าง...