มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชมงานแสดงนาฏศิลป์ ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” เพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชมงานแสดงนาฏศิลป์ ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
เพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30น.ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ไทย-จีน พี่น้องกัน