61.09.24 พิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์

พิธีทางศาสนา พระสงฆ์สมณสักดิ์ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถา