วิดีทัศน์ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

วิดีทัศน์ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับการพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ดาวน์โหลด | Download

61.09.25 พิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

61.09.24 กิจกรรมรายงานประชาชน

กิจกรรมรายงานประชาชน พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา”

20 Years MFU : [ตอนที่ 8] University of opportunity

[ตอนที่ 8] ก้าวสู่ปีที่ 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง …”จะไม่มีนักศึกษาคนใด ต้องออกจากสถาบันแห่งนี้ด้วยเหตุผลจากความยากจน” เป็นคำกล่าวอันมุ่งมั่นของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่มุ่งมาดปรารถนาให้นักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียน และมีใจใฝ่เรียน จะต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่ากัน นั่นทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เพียงที่เรียน แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส …เช่นเดียวกับนักศึกษาพยาบาล และบัณฑิตพยาบาลทั้ง 2 คนนี้ ที่ได้รับโอกาสอันสำคัญจากการได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทำให้พวกเขาได้เดินตามความฝัน ได้มีชีวิตใหม่ และพร้อมออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ตามความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย #WeLoveMFU #20ปีมฟล

1 2 3 4 5