20 ปี แม่ฟ้าหลวงกับผลงานการวิจัย

มฟล. ขอเชิญร่วมงาน “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการงานวิจัยที่โดดเด่นตลอด 20 ปีสู่สาธารณชน

เชิญชวนร่วมงาน Carnival Celebration กิจกรรมรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เชิญชวนร่วมงาน Carnival Celebration กิจกรรมรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 28 กันยายน 2561 จัดโดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในงานประกอบด้วย 3 โซน โซนที่ 1 ลานดาว Gallery : จัดแสดงภาพวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยตั้งแรกปีแรกจนถึงปัจจุบัน การวาดภาพสดโดยศิลปินท่ามกลางการประดับไฟล้อมรอบบริเวณลานดาว โซนที่ 2 เวที Carnival : ขบวนพาเหรดและสุดยอดชุดการแสดงต่างๆ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน และคอนเสิร์ตจากศิลปิน ป้างนครินทร์ กิ่งศักดิ์ โซนที่ 3 Bohemian ซุ้ม : เป็นการโชว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสำนักวิชาต่างๆ นอกจากนี้ภายในงานยังมี Fin Market ให้เลือกช้อป กิน ดื่ม ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย 61 รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย นายเจริญ บุญยจันทรานนท์ แพทย์หญิงทัสนีย์ จันทร์น้อย นายศิริชัย มาโนช รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ อาจารย์ดีเด่น รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี พนักงานดีเด่น สายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.เควิน ไฮด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง พนักงานดีเด่น สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป นางสาวพนมพร โพธิวงค์ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ นายชูชาติ ใจแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ นางสาววิชราภรณ์ หุ่นเจริญ อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ […]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชมงานแสดงนาฏศิลป์ ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” เพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชมงานแสดงนาฏศิลป์ ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” เพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30น.ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญร่วมงาน “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมงานงานมหากรรม “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดำเนินงานครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการงานวิจัยที่โดดเด่นตลอด 20 ปีสู่สาธารณชน โดยมีกิจกรรมหลักๆ เช่น มีการเสวนาถึงยุทธศาสตร์ชาติกับการสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ, การเปิดตัวสถาบันและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. การเสวนาการชะลอวัยในศตวรรษที่ 21, การเสวนาเรื่องทิศทางเครื่องสำอางไทยกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่, การแข่งขันวิชาการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018, นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ, การเสวนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศไทย, การเสวนาบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ From Classroom to Market, ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Deep Play in Design : จากงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์สู่งานนวัตกรรม, ผลงานร่วมกับผู้ประกอบการด้านการแพทย์/สมุนไพร, การเสวนาเรื่อง ‘Research for the future […]

มฟล.ครบรอบ 20 ปี เตรียมจัดงานสถาปนาและมหกรรมวิชาการ 24 -27 กันยายนนี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยในช่วงเวลา 24 – 27 กันยายนนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โดยประกอบด้วย กิจกรรมรายงานประชาชนโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, การสัมมนานานาชาติ Internationnal Symposium on the Occasion of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University : Education as a Mechanism for Sustainable Regional Development เป็นต้น โดยได้เชิญคณะทูตกว่า 14 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ จากประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยจากการร่วมมือวิชาการในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ ฟิลิปปินส์ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา ศรีลังกา ลาว จีน […]

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป (ผู้เข้าร่วมพิธีจัดเตรียม 25 ชุด) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานดาว หมายเหตุ: สามารถจัดเตรียมอาหารเจ หรือ อาหารมังสวิรัติ มาร่วมพิธีได้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “China and the Mekong Region in the New Era”

ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Asian Research Center for International Development- ARCID) สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “China and the Mekong Region in the New Era” ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.- 11.30 น. ณ ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park ชั้น 5 In conjunction with the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University Asian Research Center for International Development (ARCID) has launched […]

ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มฟล. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “Disaster Management: Lessons Learned from Japan to Thailand”

ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มฟล. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “Disaster Management: Lessons Learned from Japan to Thailand” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park ชั้น 5 อาคาร M-Square มฟล. To celebrate the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University and the 4th Anniversary of School of Social Innovation Asian Research Center for International Development (ARCID) has launched […]

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ขับเคลื่อนการเรียนการสอน ด้วย IPE เรียนร่วมสหวิชาชีพ ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงาน โครงการ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย ปีที่ 2″ (Interprofessional Education towards Thai Health Team) ณ. อำเภอดอยหลวง โดยมี คุณสุจิต สุชาติ นายอำเภอดอยหลวง เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมกล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โครงการ “เรียนร่วมวิชาชีพ สู่ทีมสุขภาพไทย ปีที่ 2″ (Interprofessional Education towards Thai Health Team) จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษาในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อชุมชน รวมถึงการสรุปประเด็นสถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว […]

1 2 3 4 5