มฟล.ครบรอบ 20 ปี จัดงานสถาปนาและมหกรรมวิชาการ 24 -27 กันยายน 2561

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2561 โดยประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป, พิธีทางศาสนา กิจกรรมรายงานประชาชนโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, การสัมมนานานาชาติ Internationnal Symposium on the Occasion of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University : Education as a Mechanism for Sustainable Regional Development เป็นต้น โดยได้เชิญคณะทูตกว่า 14 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ จากประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยจากการร่วมมือวิชาการในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ […]

รายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย นายเจริญ บุญยจันทรานนท์ แพทย์หญิงทัสนีย์ จันทร์น้อย นายศิริชัย มาโนช รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ อาจารย์ดีเด่น รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี พนักงานดีเด่น สายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.เควิน ไฮด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง พนักงานดีเด่น สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป นางสาวพนมพร โพธิวงค์ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ นายชูชาติ ใจแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ นางสาววิชราภรณ์ หุ่นเจริญ อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ […]

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชมงานแสดงนาฏศิลป์ ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” เพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชมงานแสดงนาฏศิลป์ ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” เพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30น.ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล.ครบรอบ 20 ปี เตรียมจัดงานสถาปนาและมหกรรมวิชาการ 24 -27 กันยายนนี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยในช่วงเวลา 24 – 27 กันยายนนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โดยประกอบด้วย กิจกรรมรายงานประชาชนโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, การสัมมนานานาชาติ Internationnal Symposium on the Occasion of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University : Education as a Mechanism for Sustainable Regional Development เป็นต้น โดยได้เชิญคณะทูตกว่า 14 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ จากประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยจากการร่วมมือวิชาการในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ ฟิลิปปินส์ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา ศรีลังกา ลาว จีน […]

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป (ผู้เข้าร่วมพิธีจัดเตรียม 25 ชุด) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานดาว หมายเหตุ: สามารถจัดเตรียมอาหารเจ หรือ อาหารมังสวิรัติ มาร่วมพิธีได้