มฟล.ครบรอบ 20 ปี จัดงานสถาปนาและมหกรรมวิชาการ 24 -27 กันยายน 2561

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2561 โดยประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป, พิธีทางศาสนา กิจกรรมรายงานประชาชนโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, การสัมมนานานาชาติ Internationnal Symposium on the Occasion of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University : Education as a Mechanism for Sustainable Regional Development เป็นต้น โดยได้เชิญคณะทูตกว่า 14 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ จากประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยจากการร่วมมือวิชาการในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ […]

ขอเชิญร่วมงาน “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมงานงานมหากรรม “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดำเนินงานครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการงานวิจัยที่โดดเด่นตลอด 20 ปีสู่สาธารณชน โดยมีกิจกรรมหลักๆ เช่น มีการเสวนาถึงยุทธศาสตร์ชาติกับการสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ, การเปิดตัวสถาบันและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. การเสวนาการชะลอวัยในศตวรรษที่ 21, การเสวนาเรื่องทิศทางเครื่องสำอางไทยกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่, การแข่งขันวิชาการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018, นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ, การเสวนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศไทย, การเสวนาบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ From Classroom to Market, ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Deep Play in Design : จากงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์สู่งานนวัตกรรม, ผลงานร่วมกับผู้ประกอบการด้านการแพทย์/สมุนไพร, การเสวนาเรื่อง ‘Research for the future […]

มฟล.ครบรอบ 20 ปี เตรียมจัดงานสถาปนาและมหกรรมวิชาการ 24 -27 กันยายนนี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยในช่วงเวลา 24 – 27 กันยายนนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โดยประกอบด้วย กิจกรรมรายงานประชาชนโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, การสัมมนานานาชาติ Internationnal Symposium on the Occasion of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University : Education as a Mechanism for Sustainable Regional Development เป็นต้น โดยได้เชิญคณะทูตกว่า 14 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ จากประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยจากการร่วมมือวิชาการในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาทิ ฟิลิปปินส์ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา ศรีลังกา ลาว จีน […]