20 ปี มฟล.

ณ ครั้งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้เคยเป็นดินแดนรกร้างว่างเปล่า

ณ ครั้งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้เคยเป็นดินแดนรกร้างว่างเปล่า


ถูกพลิกฟื้นกลับคืนสู่เมืองที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ
จนได้รับการขนานนามว่า...เมืองแห่งมหาวิทยาลัยในสวน

DJI_0073


เมืองแห่งการสร้างบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในวงกว้าง

BCR_3476


เมืองแห่งความภาคภูมิใจที่ได้สืบสานแนวพระราชปณิธาน “ปลูกป่า...สร้างคน”

BCR_2288


สมกับเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้พระนามแห่ง
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

BCR_6592


ทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้...ทุกย่างก้าวเปี่ยมไปด้วยความหมาย

BCR_3090


ทุกสถานที่มีเรื่องราวแห่ง...แรงบันดาลใจ

00002-01-02