มหกรรมวิชาการ “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการและนิทรรศการ”

มหกรรมวิชาการ “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการและนิทรรศการ”

Mae Fah Luang University 20th Anniversary Academic Expo

Banner 20 MFU Research Expo-01

1536921068528

โปสเตอร์มหกรรมวิชาการ 20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ_สมบูรณ์

แผนผัง บูธนิทรรศการ

ตอบรับเข้าร่วมงาน

ติดต่อ / สอบถาม

นายโอฬาร วันชัย
นางสาวสุธากร กมลหาญ
โทรศัพท์ 0 5391 6358, 6387
อีเมล research@mfu.ac.th